Informace o publikaci

First record of Halyomorpha halys and mass occurrence of Nezara viridula in Slovakia (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae)

Název česky První nález kněžice mramorované (Halyomorpha halys) a masový výskyt kněžice zeleninové (Nezara viridula) na Slovensku (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae)
Autoři

HEMALA Vladimír KMENT Petr

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Plant Protection Science
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.17221/166/2016-PPS
Obor Zoologie
Klíčová slova brown marmorated stink bug; southern green stink bug; Europe; polyphagous; phytophagous; invasive species
Přiložené soubory
Popis Kněžice mramorovaná, Halyomorpha halys Stal, 1855 (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae), je poprvé zaznamenána ze Slovenska na základě nymfy pátého instaru nalezené v intravilánu města Štúrovo na jižním Slovensku. Současné rozšíření, ekonomický význam a biologie druhu jsou zde stručně zhrnuty. Počas návštěvy Štúrova byl také pozorován masový výskyt dospělců i nymf kněžice zeleninové, Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (Pentatomidae), která už jednou byla nalezena na Slovensku v roce 2014 v počtě jednoho jediného jedince. Toto pozorování potvrzuje, že kněžice zeleninová má zde stabilní populaci. Oba druhy jsou významní škůdci na velkém počtu plodin a pěstovaných rostlin (zelenina, ovoce, okrasné rostliny, atd.) a můžou spůsobovat významné ekonomické ztráty.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info