Informace o publikaci

Využití posterů jako aktivizující metody při výuce pedagogické psychologie: kombinované studium

Autoři

BARTOŠOVÁ Kateřina MAREŠ Jan

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Tvorba posterů a jejich využití k předávání vědeckých výsledků je dnes již standartním způsobem komunikace mezi odbornou veřejností. Postery jsou také využívány jako výuková metoda přibližně od 80. let 20 století (Chute, Bank, 1983; Rosenberg, Blount, 1988; Gore, Camp, 1987; Baird, 1991; Sorensen, Boland, 1991; Fowles, 1992 a další.) Na Katedře psychologie PedF MU je této metody systematicky využíváno od roku 2008, kdy byla tvorba a prezentace posteru zařazena do výuky pedagogické psychologie a psychologie ve školní praxi. Příspěvek nabízí teoretické zakotvení práce s postery a popisuje využití této metody u specifické skupiny kombinovaných studentů učitelství i s uvedením konkrétních příkladů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info