Informace o publikaci

Sex differences in oral health in the Early Medieval non-adult population from Znojmo-Hradiště, Czech Republic

Název česky Srovnání výskytu zubního kazu a LHPC u nedospělých chlapců a děvčat v souboru slovanské populace Znojmo-Hradiště
Autoři

JANČOVÁ Martina DROZDOVÁ Eva BRZOBOHATÁ Kristýna KLÍMA Bohuslav

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem naší studie bylo porovnat orální zdraví nedospělých jedinců z pohřebiště Znojmo-Hradiště, které patřilo slovanské populaci 9. a první poloviny 10. století. Nachází se u významného velkomoravského opevněného hradiště na skalní ostrožně západně od města Znojma. U 37 nedospělých jedinců bylo molekulárně-geneticky stanoveno pohlaví, které morfoskopickými metodami nelze s jistotou určit. Tato analýza otevřela možnost porovnání výskytu zubního kazu a lokalizované hypoplazie primárních špičáků u chlapců a děvčat z tohoto pohřebiště. Z těchto 37 jedinců mělo pouze 31 zachovánu dentici. Srovnání ukázalo statisticky významně vyšší výskyt zubního kazu u děvčat a naopak statisticky významně vyšší výskyt LHPC u chlapců. Srovnání výsledků s jinými studiemi je obtížné, neboť přesné stanovení pohlaví u nedospělých jedinců je ojedinělé. Srovnání je možné s výzkumy recentní populace. Některé tyto studie nevykazují rozdíl ve výskytu zubního kazu u nedospělých jedinců. Rozdíl v naší studii může být způsoben analyzovaným malým souborem anebo je důvodem právě některá z diskutovaných skutečností genetického, behaviorálního nebo hormonálního charakteru. Zdá se, že velkou úlohu v protekci zubních kazů hraje i kvalita a kvantita slin, která je u mužského pohlaví vyšší.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info