Informace o publikaci

Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí

Autoři

HANÁK Jakub PRŮCHOVÁ Ivana

Rok publikování 2017
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Kontrolní mechanismy jako záruka zákonnosti patří mezi nejdůležitější nástroje vymahatelnosti práva životního prostředí. Monografie se skládá ze čtrnácti kapitol, přičemž osm z nich se zabývá významem, funkcí, způsobem a omezeními kontroly nad dodržováním práva životního prostředí v mezinárodním, evropském i národním právu. Podstatná část (tři kapitoly) se zabývají kompetencemi klíčových orgánů veřejné moci, zbývající kapitoly se věnují právním aspektům provádění kontroly z podnětu veřejnosti, resp. kontroly prováděné mezinárodními orgány.