Informace o publikaci

Hodnotící škály rizika vzniku dekubitů v intenzivní péči

Název česky Assessment scales of the risk of pressure ulcers formation in intensive care
Autoři

ZDRÁLKOVÁ Vendula SAIBERTOVÁ Simona POKORNÁ Andrea

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Související projekty: