Informace o publikaci

Oligochaeta (vodní máloštětinatci)

Autoři

SCHENKOVÁ Jana PAŘIL Petr

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Příroda
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Časopis Příroda, číslo 36
Obor Zoologie
Klíčová slova Red list; aquatic oligochaeta; Czech Republic
Popis Studium vodních máloštětinatých opaskovců, ve smyslu „oligochaetous Clitellata“, tedy všech opaskovců po oddělení pijavicím příbuzných taxonů (Hirudinomorpha), má v naší zemi hlubokou tradici začínající již v 19. století. Výzkum této skupiny se bohatě rozvíjel i v minulém století, s hlavním těžištěm v práci prof. Sergeje Hraběte, jehož monografie tvoří dodnes základ pro determinaci této skupiny. Z hlediska indikačního potenciálu pro hodnocení kvality tekoucích vod je zpracoval Sládeček (1973), Uzunov et al. (1988) a Schenková et al. (2001a). Další údaje o rozšíření vodních máloštětinatců přinášejí práce Zelinka a Kubíček (1984), Wohlgemuth a Schenková (1999), Schenková et al. (2001b) a nejnověji byli vodní máloštětinatí opaskovci zpracováni formou checklistu pro ČR (Schenková et al. 2010). V checklistu je uvedeno z ČR 95 druhů vodních máloštětinatých opaskovců, pouze převážně suchozemští zástupci roupicovitých (Enchytraeidae) nejsou zahrnuti. Fauna ČR zahrnuje čeledi Lumbriculidae (12), Naididae ve smyslu Erséus et al. (2008) (72 druhů, které zahrnují podčeledi Naidinae (36), Pristininae (8), Tubificinae (22) a Rhyacodrilinae (6)), čeledi Propappidae (1), Criodrilidae (1), Haplotaxidae (1) a Lumbricidae (8 vodních/semiakvatických z celkového počtu 52 druhů – Pižl 2002b). Checklist byl sestaven z publikovaných údajů a z nepublikovaného materiálu, který autoři determinovali nebo revidovali. Zároveň byl zpracován i návrh úpravy stávajícího seznamu ohrožených druhů vodních máloštětinatých opaskovců s ohledem na kritéria vydaná IUCN (IU CN 1994). Díky pokračujícímu výzkumu byly údaje o některých druzích uvedených v checklistu na základě recentních dat zpřesněny a níže uvedený seznam ohrožených druhů se proto od publikovaného seznamu (Schenková et al. 2010) částečně liší.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info