Informace o publikaci

Keltové z močálů? Aluviální krajina na Pohansku u Břeclavi v době železné

Autoři

GOLÁŇOVÁ Petra PETR Libor PETŘÍK Jan PRIŠŤÁKOVÁ Michaela

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Analýza profilu z roku 2016 však přináší nové informace o přírodním prostředí v nivě a jeho využívání člověkem v době železné v prostoru jižní Moravy. První výsledky archeobotanického a palynologického výzkumu (především nízké zastoupení Triticum) zatím svědčí o využívání písečné vyvýšeniny v nivě k jinému účelu než k pěstování obilnin.
Související projekty: