Informace o publikaci

Byzantská archeologie na Krétě: její vývoj, současný stav a perspektivy prezentované na příkladu byzantského hradu Oxa na Krétě

Autoři

KLONTZA Věra KLONTZAS Emmanouil GEISLER Adam

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek diskutoval problematiku byzantské archeologie a jejího vztahu k historii na příkladu našeho výzkumu fortifikace Oxa na Krétě.
Související projekty: