Informace o publikaci

THE INFLUENCE OF SEVERAL DRUGS ON DISPLACEMENT OF L TRYPTOPHAN AND LIDOCAINE FROM BINDING SITES ON ALBUMIN

Logo poskytovatele
Název česky Vliv různých léčiv na vytěsnění L-tryptofanu a lidokainu z jejich vazebných míst na albuminu
Autoři

NEVÍDALOVÁ Hana MICHALCOVÁ Lenka GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Při současném užívání více léčiv může docházet k ovlivňování jednoho léčiva jiným. Výsledkem může být zvýšení koncentrace volného léčiva v plazmě což může vést k vedlejším účinkům. Mechanismus této interakce může být kompetitivní - léčiva se vážou do stejného místa nebo nezávislý - léčiva se vážou do různých míst na albuminu a proto se vzájemně neovlivňují. Může ale nastat situace, kdy se léčiva vážou do různých míst ale zároveň dochází ke konformačním změnám molekuly albuminu a tím dochází k ovlivnění vazby léčiv. V této studii bylo sledováno vytěsňování L-tryptofanu a lidokainu z jejich vazebných míst na albuminu pomoci několika léčiv pomocí kapilární elektroforézy-frontální analýzy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info