Informace o publikaci

Repertoár tzv. staré hudby v koncertním provozu 19. století v Čechách. Vybrané koncertní produkce a jejich reflexe v dobovém tisku

Autoři

ŠMÍDOVÁ TURCHICHOVÁ Magdalena

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Problematika provozování staré hudby v 19. století prozatím stála spíše na okraji muzikologického zájmu. Existují k ní sice dílčí studie, na komplexnější zpracování ale ještě čeká. Následující příspěvek naznačí některá vnitřní témata týkající se otázky provozování, recepce a interpretačního přístupu ke staré hudbě v pražském koncertním životě druhé poloviny 19. století. Pozornost autorky k výzkumu nasměrovala existence dobových reflexí a zpráv o výskytu repertoáru staré hudby na koncertních produkcích. Vzhledem k nedostatku pramenů představuje dobový tisk důležitý informační zdroj. Nalezené údaje jsou porovnávány s tištěnými programy z fondu tiskové dokumentace Českého muzea hudby. Kromě výše uvedených měřítek byl výběr koncertních produkcí veden napříč spektrem pořadatelských subjektů, které také zároveň reprezentují různé druhy aktivit koncertního života.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info