Informace o publikaci

"The Biggest Institute in Monarchy and the Third Biggest in Europe": 19th Century Public Discourse on Urban Elites and the Care for the Children at Risk in Brno

Název česky "Největší ústav v monarchii a třetí největší v Evropě": veřejný diskurz o městských elitách a jejich péči o ohrožené děti v Brně v 19. st.
Autoři

BERESNEVIČIÚTE NOSÁLOVÁ Halina

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek pojednával o filantropii jako prostředku městských elit utvrdit své elitní postavení a zároveň prosazovat své hodnoty prostřednictvím zakládání důležitých veřejných institucí v městě. Analyzoval roli různorodých elit při formování péče o ohrožené děti v Brně a zejména vysvětloval tendenci vytvářet velké ústavy pro ohrožené děti potřebou městských elit pro pozitivní publicitu. Příspěvek sledoval změny veřejného diskurzu v období, kdy se zvyšoval podíl veřejného financování a ústavy se rozšiřovaly.
Související projekty: