Informace o publikaci

Psychometrická analýza TIM3–5 – Testu pro identifikaci nadaných žáků v matematice pro 3.–5. třídu

Autoři

CÍGLER Hynek JABŮREK Michal STRAKA Ondřej PORTEŠOVÁ Šárka

Rok publikování 2017
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Test TIM3-5 je diagnostický nástroj určený pro zjišťování matematických schopností v pásmu středního a vyššího nadprůměru u žáků 3.-5. tříd základních škol. Protože při vývoji testu byly použity některé pokročilé psychometrické postupy, které se jinak v české psychologické praxi využívají spíše sporadicky nebo vůbec, vytvořili jsme tuto publikaci, ve které vybrané psychometrické analýzy podrobně popisujeme. Kniha je samozřejmě na prvním místě určena čtenářům, kteří se zajímají o práci se samotným testem TIM3 -5. Jako vhodný zdroj informací ale poslouží i pro psychometriky, kognitivní vědce, statistiky a odborníky v příbuzných oborech, kteří se potřebují blíže seznámit s praktickým využitím Raschovských modelů, s tvorbou paralelních testových forem a jejich vyrovnáním, s DIF analýzou a s pokročilejšími způsoby výpočtu reliability, opírajícími se o teorii odpovědi na položku. Publikace se rovněž dále zabývá vztahem matematického nadání a jednotlivých faktorů inteligence ve smyslu, v jakém je vymezuje CHC teorie kognitivních schopností.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info