Informace o publikaci

Architektura jako struktura hudby : kapitoly z historie vzájemného vztahu

Autoři

FLAŠAR Martin

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Od počátků evropské hudební kultury se podoba hudební struktury řídila dispozicemi architektonického prostoru, pro který byla určena. Z historického hlediska lze dokázat, jak architektura utvářela podobu hudby. Procházka po vývoji prostorově podmíněných forem hudby povede od středověkých i novověkých katedrál, přes zámecké koncertní sály až po současnou architekturu zasvěcenou hudbě. Ve 20. století se zastavíme u příkladů prolnutí časových a prostorových koncepcí hudby a prozkoumáme jejich příčiny.
Související projekty: