Informace o publikaci

Cold plasma: The way to improve the SALD ICP MS analysis repeatibility

Název česky Studené plazma: Způsob zlepšení opakovatelnosti SALD ICP MS analýzy
Autoři

STIBOREK Marek PREISLER Jan SHEKARGOFTAR Masoud KANICKÝ Viktor KELAR Jakub

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference CECE 2017 14th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://cece.mik.uni-pannon.hu
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova SALD ICP MS; ošetření plazmatem; DCSBD; mikrovzorek; interní standard
Popis Tato práce se zabývá přípravou modelových biologických mikrovzorků pro techniku laserové desorpce za účasti substrátu spojenou s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (SALD ICP MS). Tato technika poskytuje přímou a rychlou analýzu kapalných vzorků nanesených na polyethylentereftalátovou (PET) destičku (substrát) ve formě vyschlých kapek s minimální přípravou vzorku a nároky na submikrolitrový objem vzorku. Navíc SALD dovoluje přímou analýzu vzorků v organických rozpouštědlech, které nemohou být přímo zmlžovány do ICP MS. Tyto výhody jsou však vyváženy nízkou opakovatelností analýzy, vyjádřenou jako relativní směrodatná odchylka (RSD), která se typicky pohybuje okolo 30 %. Jedním ze způsobů jak zvýšit opakovatelnost je modifikace povrchu substrátu difúzním koplanárním povrchovým barierovým výbojem (DCSBD) a přídavkem interního standardu do vzorku. Použitím tohoto postupu může být dosaženo snížení RSD pro modelové biologické vzorky pod 10 %. Omezením této techniky je však výskyt tzv. efektu stárnutí, tj. postupnému návratu modifikovaných fyzikálněchemických vlastností povrchu do původního stavu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info