Informace o publikaci

Chapter 10: Czech Republic (The Impact of Bilateral Investment Treaties on Taxation)

Název česky Kapitola 10: Česká republika
Autoři

RADVAN Michal ŠVEC Martin

Rok publikování 2017
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Daňové aspekty dvoustranných investičních smluv jsou často přehlíženy. Cílem této kapitoly je poskytnout komplexní analýzu vztahu mezi daněmi a bilaterálními investičními smlouvami v České republice. Hlavní pozornost je věnována daňové problematice v bilaterálních investičních smlouvách České republiky, a vztahu mezi smlouvami o zamezení dvojího zdanění a bilaterálními investičními smlouvami. Tato kapitola také popisuje globální trendy a osvědčené postupy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info