Informace o publikaci

Game-based Intelligence Screening (GIS) : systém k vyhledávání kognitivně mimořádně nadaných žáků

Autoři

JABŮREK Michal JUHOVÁ Dana

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V rámci příspěvku bude představena pracovní verze on-line diagnostického systému, který bude primárně sloužit pedagogům jako screeningový nástroj pro vyhledávání mimořádně kognitivně nadaných žáků 1.-5. tříd. Systém v sobě integruje řadu moderních psychologických přístupů. 1) Vychází z aktuálně nejrozšířenější teorie inteligence C-H-C, která pojímá inteligenci jako soubor několika souvisejících, nicméně diferencovaných schopností. Systém tedy nebude mapovat jedinou obecnou schopnost, ale spíše profil schopností, tedy konkrétní silné a slabé stránky daného žáka. 2) Testování je založeno na principu game-based assesment - jednotlivé testy v sobě tedy obsahují herní prvky (např. příběh, odměnu formou bodů, komiksovou grafiku apod.), které mají zvýšit motivaci žáků a zredukovat jejich případnou testovou anxietu. 3) Statistické analýzy jsou realizovány v rámci Teorie odpovědi na položku (Item Response Theory). 4) To umožňuje pojmout testování tzv. adaptivně – dítěti jsou tedy vždy administrovány ty položky, které nejlépe odpovídají jeho aktuálně odhadnuté úrovni měřené schopnosti. Kromě obecného rámce systému budou představeny jeho dílčí moduly, tedy konkrétní testy s hrovými prvky. Bude se jednat primárně o dvě hry, které jsou v rámci C-H-C teorie zaměřeny na tzv. fluidní inteligenci, tedy logické usuzování. Pozn.: Název systému byl později upraven z GIS na Invenio.
Související projekty: