Informace o publikaci

Úroveň znalostí brněnských gymnazistů o civilizačních chorobách

Autoři

KACHLÍK Petr

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Život ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.–8. září 2017
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8875-2017
Klíčová slova diabetes; questionnaire; high school; obesity; hypertension; research; health; knowledges; pupil; lifestyle
Popis Pomocí anonymního dotazníku o 27 položkách byl osloven vzorek 485 žáků 4 brněnských gymnázií. Výzkum byl zaměřen na úroveň znalostí souboru o cukrovce, obezitě a vysokém krevním tlaku, byly též mapovány vybrané faktory jeho životního stylu. Nebylo zjištěno, že dívky vědí o civilizačních chorobách a zdravém životním stylu významně více než chlapci. Obdobně nebyl verifikován ani rozdíl ve znalostech mezi žáky prvních a čtvrtých ročníků. Stejně tak se nepotvrdil ani předpoklad, že školy zaměřené všeobecně budou mít větší přehled o problematice než školy, které jsou úžeji profilované a kladou důraz na matematiku či informatiku.
Související projekty: