Informace o publikaci

Význam turistických místních poplatků ve venkovských horských střediscích cestovního ruchu

Autoři

BOBKOVÁ Markéta NUNVÁŘOVÁ Svatava

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Region v rozvoji společnosti 2017
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://www.icabr.com/respo/respo2017_draft.pdf
Klíčová slova Tourism; economic benefit; mountain regions; local taxes; mountain regions; rural area
Popis Horskou krajinu lze považovat za jednu z nejatraktivnějších oblastí pro rozvoj cestovního ruchu, neboť disponuje příznivými přírodními podmínkami. Vzhledem k velkému podílu potenciálních rekreačních ploch je v horských oblastech soustředěna téměř jedna třetina všech lůžek. Cílem předloženého článku je proto specifikovat dopady cestovního ruchu ve vybraných horských obcích venkovského typu v České republice a názorně poukázat na jeho ekonomický přínos. Tyto aspekty budou posuzovány v případových studiích na základě analýzy dvou položek daňových příjmů, a to poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity. Budou hledány souvislosti mezi výší příjmů obcí z cestovního ruchu a investičními aktivitami obcí ve vztahu k cestovnímu ruchu. Příspěvek navíc v diskuzi zmiňuje některé nedostatky, které znemožňují přesné vyčíslení ekonomických přínosů cestovního ruchu. Z toho důvodu navrhuje například změny rozpočtové skladby. Dále příspěvek upozorňuje na fakt, že poplatky generované turistickou aktivitou nebývají často reinvestovány do oblasti cestovního ruchu a na zmírňování jeho negativních dopadů. Jako příklad dobré praxe v tomto ohledu uvádí rakouský model financování.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info