Informace o publikaci

Blízko i daleko

Autoři

NOGA Pavel MADECKI Roman BUCHTOVÁ Renata KLIS Lukasz ILLÍK Rostislav BLAŽEK Filip BIERKOWSKI Tomasz HAVELKOVÁ Eva KOSMYNKA Slawomir UVÁČIKOVÁ Andrea MACHWIC Anna GALÁŠOVÁ Jana CHARVÁT Jan GOLEBIOWSKA Ewa

Rok publikování 2016
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Odborná monografie “Blízko i daleko” představuje výsledky víc než pětiletého výzkumu česko-polských vztahů na základě jazyka a kultury. Výzkum není zdaleka ukončen, sběr výzkumného materiálů nadále trvá. Jednotlivé dílčí části projektu vznikaly ve spolupráci s vysokými školami – následuje jejich výčet: Masarykova univerzita Brno, FaVU VUT Brno, Ostravská univerzita, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, Akademie výtvarných umění v Lodži, Akademie výtvarných umění v Katovicích, Akademie výtvarných umění v Krakově a Fakulta umění Slezské univerzity v Cieszynie a také s jinými státními institucemi – Městskou knihovnou v Českém Těšíně a Zámkem v Cieszynie. Do projektu byli zainteresováni vysokoškolští pedagogové (docenti a doktoři) a jejich studenti z oboru výtvarného umění a polonistiky – mezi nimi i doktorandi, a také pracovnice Městské knihovny v Českém Těšíně a Zámku v Cieszynie. Výzkum probíhal empirickou metodou získávání vlastních zkušeností v cizím prostředí formou pozorování, studiem pramenů a kreativním experimentem s nalezenými zdroji. Dílčí výsledky výzkumu byly komparativně posuzovány a také představeny veřejnosti formou výstav. Součástí výzkumného projektu jsou i kreativní workshopy postavené na znalosti polských, (případně českých) reálií a osobní výpovědi Čechů a Poláků, kteří jako pedagogové nebo kulturní pracovníci přicházejí pravidelně do styku s oběma jazykovými prostředími. Většina účastníků projektu je nějakým způsobem profesně propojena s problematikou vizuální komunikace. Výzkum je doposud otevřený, tato publikace shrnuje jeho současný stav.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info