Informace o publikaci

Humor v literatuře a jeho využití v našich současných knihovnách

Autoři

KUDRNÁČ Jiří ČERNÝ Michal

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Knihovna plus
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
WWW http://knihovnaplus.nkp.cz/archiv/2018-01/historie-a-soucasnost/humor-v-literature-a-jeho-vyuziti-v-nasich-soucasnych-knihovnach
Klíčová slova Humor; Literary Science; Libraries; Bibliotheraphy; Bibliopedagogy; Laughter; Czech Literature
Popis Článek se věnuje tematice humoru v literatuře, jeho vývoji, teoretické koncepci, ale také knihovním aplikacím. Tento fenomén vymezuje, sleduje jeho historický vývoj, ale především se soustředí na jeho aktuální percepci a místo v české literatuře. Text dále předkládá základní pohled zastoupení literatury spojené s humorem v knihovních fondech vybraných institucí a vztahuje ho k tematice biblioterapie a bibliopedagogiky, jako projevů sociálně a edukačně zaměřeného soudobého knihovnictví.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info