Informace o publikaci

Četba a čtenářství pohledem učitelů a rodičů žáků 4. ročníků ZŠ

Autoři

TUŽILOVÁ Petra

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Edukácia
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://www.upjs.sk/edukacia/2-2017/
Klíčová slova reading; readership; reading literacy; teacher; student; parent
Popis Článek obsahuje výsledky pilotního výzkumu čtenářských a gramotnostních dovedností, sestavených na základě informací získaných od učitelů čtvrtých tříd základních škol. Cílem výzkumu realizovaným mezi učiteli a rodiči dětí 4. ročníků ZŠ je analýza informací, jak učitelé podporují rodiče v rozvoji čtení a čtenářství jejich dítěte, tj. jak ovlivňují individuální čtenářství dětí, a jaký vztah existuje s čtenářskou gramotností dítěte. Dostupné výzkumy čtení (Trávníček, 2008, 2011, Prázová, 2014, Gabal, Václavíková Helšusová, 2003) a čtenářské gramotnosti (PIRLS 2001, 2011, PISA, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015) uvádějí, že klíčový je v tomto směru přístup rodiny. Podle Trávníčka (2008) je jednou z proměnných, které odlišuje čtenáře od nečtenářů, rodina - z téměř padesát procent stojí mezi faktory, které vedly respondenty k četbě. Druhé místo je obsazeno učitelem jako osobou, která má vliv na čtení žáka. Metodologický základ výzkumu spočívá v rozhovorech s učiteli a rodiči žáků 4. ročníku ZŠ, které sledují, jak učitelé podporují rodiče svých žáků, a jaký je ideální koncept podpory, který rodiče preferují. Řešený problém jenahlížen z několika oblastí: osobní vztah učitelů a rodičů k čtení a čtenářství, jejich projevovaný zájem o dětské čtení a rodinnou čtenářství, a zejména podpora učitelů poskytovaná rodičům jejich žáků. Pilotní výzkum potvrdil předpoklad, že učitelé základních škol kladou velký důraz na čtení, i když se nezaměřují na sledování výzkumných studií a statistik gramotnosti a čtení. Závěr práce shrnuje další možnosti výzkumu a využití výsledků.
Související projekty: