Informace o publikaci

Shifting the Balance: Promoting autonomy and self-reflection in ESP

Název česky Podpora autonomie a sebereflexe při výuce angličtiny pro specifické účely
Autoři

CHOVANCOVÁ Barbora BILOVÁ Štěpánka

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Language Teaching Tomorrow
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
www http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2343-0281-23
Klíčová slova EAP; ESP; learner autonomy; learner self-reflection; tertiary level teaching
Popis Moderní trendy ve výuce cizích jazyků aktuálně zdůrazňují potřebu rozvíjet takové dovednosti, které studentům v budoucnosti umožní autonomně fungovat v oblasti jejich profesní komunikace v cizím jazyce. V tomto příspěvku se zabýváme dvěma situacemi: jednak výběrovým seminářem s názvem "Angličtina autonomně" a jednak posilování autonomie v běžném povinném předmětu "Angličtina pro právníky".