Informace o publikaci

Otevřené věznice

Autoři

KOVÁŘOVÁ Kateřina

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Trestněprávní revue
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Klíčová slova Convicted person; open prison; resocialisation; sentence of imprisonment
Přiložené soubory
Popis Jedním z nástrojů jak podpořit účinná opatření snižující recidivu je dle Koncepce vězeňství do roku 2025 také mimo jiné zvážení realizace pilotního projektu otevřené věznice. K realizaci projektu došlo na podzim roku 2017, a to konkrétně ve Věznici Jiřice. Česká republika se v souvislosti se začleněním otevřených věznic do českého vězeňského prostředí nechala inspirovat v zahraničí, a to například v Norsku. Z tohoto důvodu bude článek z části věnován stručnému popisu vybraných otevřených věznic v Norsku a následně první otevřené věznici v České republice.
Související projekty: