Informace o publikaci

Správněprávní odpovědnost na úseku ochrany lesa na pomezí rekodifikace správního trestání

Autoři

ŽIDEK Dominik JEŽKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference COFOLA 2017 - sborník z konference
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola/2017/cofola2017.pdf
Klíčová slova responsibility; forest; administrative offense; offense; recodification
Popis Cílem příspěvku bude provést analýzu správněprávní odpovědnosti na úseku ochrany lesa dle účinné (k 1. květnu 2017) právní úpravy (zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů) s vazbou na novou komplexní úpravu správního trestání provedenou zákonem č. 250/2016 Sb. o přestupcích a řízeních o nich, a dalšími právními přepisy na něj navazujícími. To vše na půdorysu obecných teoretických východisek správněprávní odpovědnosti, jak bude v krátkosti rozebrána v úvodu práce, tak také s ohledem právě na platnou právní úpravu, která je, jak bude nastíněno zejména v hlavní části práce, poněkud odlišná od běžných standardů právních úprav odpovědnostních vztahů. Konečně je pak cílem příspěvku také položit otázku k zamyšlení, jestli je současná právní úprava (a i obecné pojetí odpovědnosti) na úseku ochrany lesa správná.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info