Informace o publikaci

Soudní přezkum souhlasům jako záruka (ne)zákonnosti

Autoři

MATOUŠ Michal

Druh Článek ve sborníku
Konference COFOLA 2017: sborník z konference
Citace
www http://cofola.law.muni.cz
Klíčová slova Building act; consent; judicial review; review.
Popis V příspěvku se zaměřujeme na problematiku soudního přezkumu souhlasů vydávaných podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Judikatura k povaze souhlasů a možnostem obrany veřejných subjektivních práv dotčených nezákonnými souhlasy prošla postupným vývojem, přičemž se může zdát, že se nyní ustálila po usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu. Závěry tohoto usnesení však mohou mít fatální následky pro život subjektů dotčených nezákonnými souhlasy, resp. pro možnost jejich efektivní obrany. Máme za to, že současná rozhodovací praxe neposkytuje dostatečně účinnou záruku zákonnosti, a v příspěvku naše úvahy de lefe ferenda rozvíjíme.
Související projekty: