Informace o publikaci

The Legal Effects of BIT Provisions referring to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards

Název česky Právní účinky ustanovení BIT odkazujících na Úmluvu o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů
Autoři

NOVÝ Zdeněk

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace