Informace o publikaci

Spor o vivisekce a české ženy na přelomu 19. a 20. století

Logo poskytovatele
Autoři

JASTRZEMBSKÁ Zdeňka

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Teorie vědy
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova experiment in medical science; controversy over vivisection in England and Czech Lands; women’s movement; F. P. Cobbe; P. Moudrá; E. Vozábová
Popis Článek se věnuje srovnání podoby a vývoje sporu o vivisekce v Anglii a českých zemích, s důrazem na propojení protivivisekčního a ženského hnutí. První část textu na pozadí rozvoje medicíny popisuje okolnosti vzniku sporu a cestu, která vedla k přijetí první legislativy regulující experimenty se zvířaty. Druhá část představuje postoj F. P. Cobbeové, která je nejvýraznější ženskou postavu v tomto sporu. Třetí část mapuje situaci v českých zemích a nabízí důvody, které vysvětlují, proč se u nás v dané době organizované protivivisekční hnutí nezformovalo. Autorka tvrdí, že klíčovou roli sehrálo pozitivní vnímání vědců, které pramenilo z jejich zapojení do procesu národního obrození. V poslední části textu jsou pak představeny názory na vivisekci dvou postav českého ženského hnutí na počátku 20. století, P. Moudré a E. Vozábové. Autorka ukazuje, že v dané době argumenty, které líčily experiment v medicíně jako nepotřebnou a neužitečnou metodu bádání, již nemohly být přesvědčivé.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info