Informace o publikaci

Zum Musikalischen von Michael Stavaričs Roman Böse Spiele

Název česky Muzikálnost v románě Böse Spiele Michaela Stavariče
Autoři

TROMBIKOVÁ Martina

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Ästhetische Grenzüberschreitungen. Eine literaturwissenschaftliche und literaturdidaktische Erschließung des Werks von Michael Stavarič
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova musicality; lyrical language; rhythm; rhymes; refrain; novel; Böse Spiele; Michael Stavarič; gender
Popis Autorka studie se zabývá aspektem, který byl ve Stavaričově tvorbě prozatím přehlížen: muzikálností jeho textů. Jedná se o detailní jazykovědnou analýzu, v níž je muzikálnost zkoumána v mikro- a makrostruktuře románu. Autorku článku zajímá - i v kombinaci s teoriemi lyriky - rytmus, rýmování, refrén, opakování (apod.) textu. V závěrečné kapitole článku autorka konstatuje specifické postavení jazykové muzikálnosti románu Böse Spiele v kontextu celé tvorby Michaela Stavariče.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info