Informace o publikaci

Distanční výkon práv u obchodních společností při využití elektronických prostředků

Autoři

KASL František LOUTOCKÝ Pavel

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Tento příspěvek diskutoval možnost využití elektronických prostředků k realizaci valné hromady akciové společnosti online. Příspěvek byl věnovám technickým možnostem distanční účasti a hlasování a také možnostem splnění náležitostí pro platný úkon cestou elektronického podpisu či distančního notářského zápisu.
Související projekty: