Informace o publikaci

Vliv vysychání toků na populační strukturu a fekunditu blešivce potočního (Gammarus fossarum)

Autoři

DOSTÁLOVÁ Alena PAŘIL Petr

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Probíhající změna klimatu ovlivňuje vodní režim toků. Mezi její projevy se mimo jiné řadí jejich časté vysychání, které ovlivňuje i populace vodních živočichů. Jedním ze silně ovlivněných druhů v malých tocích je korýš blešivec potoční Gammarus fossarum, jehož populace se v permanentních tocích vyznačují vysokými abundancemi, ale zároveň tento druh nemá žádné stádium odolné vyschnutí. Na suchém dně blešivci dlouhodobě nepřežijí a musí tak vysychavý úsek rekolonizovat z nejbližších permanentních částí toku, či ze zbytkových tůní. Porovnání 12 párů vysychavých a nevysychavých lokalit v letech 2012-16 ukázalo, že na rekolonizovaných vysychavých lokalitách dochází na podzim oproti permanentním tokům ke zvýšení zastoupení velkých samců, a naopak k poklesu zastoupení juvenilů. Tento jev může souviset s lepšími rekolonizačními schopnostmi větších jedinců (zdatnější migranti) oproti juvenilům. Při analýze fekundity samic ve zbytkových tůních v roce 2017 byl zjištěn menší poměr gravidních samic s vajíčky v marsupiu, než tomu bylo v permanentních částech toků. Tento jev může souviset se zvýšeným predačním tlakem v přehuštěných tůních kde dochází ke stresu a možnému kanibalizmu. Naše výsledky ukazují, jak výrazný vliv mohou mít stále delší suché epizody na populace jednoho z nejvýznamnějších druhů drobných toků. Postupné snižování reprodukčních schopností tohoto klíčového druhu drobných toků (kouskovač listového opadu a v potocích bez ryb i významný predátor) tak může mít výrazný vliv na celé společenstvo. Studie podpořená projektem INTER-COST (LTC17017) vychází z dat projektu BIOSUCHO (www.sucho.eu)
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info