Informace o publikaci

Bifokální kostní transport v léčení infikovaného pakloubu tibie

Autoři

VESELÝ Radek PAŠA Libor KRASS Vladimír

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Úrazová chirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.csuch.cz
Klíčová slova bifocal bone transport;external fixation;nonunion
Popis Procento infekčních komplikací po nitrodřeňo - vém hřebování je 1–4 %. Otevřené zlomeniny způsobené vysokoenergetickými úrazy mají procento infektu vyšší. KAZUISTIKA: Je prezentován průběh léčení 20letého muže s infikovaným pakloubem tibie po nitrodřeňo - vém hřebování otevřené zlomeniny. Léčení zahrnovalo postupné procedury extrakce hřebu a konverze na zev- ní fixátor. Po radikální resekci infikovaného pakloubu a měkkých tkání byl kostní defekt řešen bifokálním seg- mentálním transportem pomocí unilaterálního zevního fixátoru. Popisujeme komplikace segmentálního trans- portu – pin tract infekci a potřebu revize místa docking site s použitím spongioplastiky. Pacient se po náročném léčení zhojil a byl schopen plné zátěže po 30 měsících. DISKUZE: Léčení infikovaného pakloubu tibie zahrnu - je radiální resekci infektem postižené kosti a měkkých tkání s následnými sekundárními rekonstrukčními výko- ny na skeletu a měkkých tkáních, jako jsou segmentální kostní transport a spongioplastika.