Informace o publikaci

Časová a prostorová distribuce lasturnatek na heterogenním prameništi

Logo poskytovatele
Autoři

VÝRAVSKÝ David ZHAI Marie

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Západokarpatská prameniště jsou unikátní biotopy, na kterých se setkáváme s vysokou diverzitou různých skupin organizmů, včetně mnoha druhů lasturnatek. Tato studie je zaměřená distribuci lasturnatek na malé škále (v rámci jedné lokality) a její změny v průběhu roku. Na prameništním slatiništi poblíž obce Liptovská Teplička bylo na jaře, v létě a na podzim roku 2014 odebráno ze 4 mezohabitatů celkem 108 vzorků. Bylo zde zaznamenáno 14 druhů lasturnatek s různou mírou vazby na pramenné prostředí, z nichž většina se vyskytovala agregovaně. Jako hlavní faktory prostředí ovlivňující druhové složení společenstva lasturnatek byly identifikovány hloubka vody, se kterou koreluje její teplota, a množství rozpuštěného organického uhlíku, které by mohlo představovat proxy pro množství dostupné potravy. Měřené faktory prostředí vysvětlují agregovaný výskyt pouze u několika druhů a velká část celkové variability ve druhovém složení zůstává nevysvětlená. Změny distribuce lasturnatek v průběhu roku se až na výjimky jeví jako nepříliš významné, což může být dokladem stability podmínek prostředí, která by měla vést k většímu vlivu biotických interakcí. Agregovaný výskyt většiny druhů lasturnatek by tedy mohl být způsoben mezidruhovou kompeticí nebo distribucí predátorů, především larev vodního hmyzu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info