Informace o publikaci

RŮSTOVÉ TYČE V LÉČBĚ RANÉ SKOLIÓZY: RETROSPEKTIVNÍ STUDIE DVOU SKUPIN Z LET 1981 - 2015

Autoři

KOCANDA Jan FILIPOVIČ Milan REPKO Martin ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ Andrea NÝDRLE Miroslav

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ortopedie (Praha)
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www časopis
Klíčová slova scoliosis growing rods distraction
Popis ABSTRAKT Cíl: Cílem naší práce bylo retrospektivně porovnat výsledky dvou skupin pacientů operovaných pro ranou skoliózu metodou opakované distrakce s využitím jednotyčové instrumentace. Materiál a metoda: V našem souboru jsme porovnali 177 pacientů s průměrným věkem 6,5 let (2-15) ve dvou skupinách operovaných technikou opakované distrakce bez fúze. První skupina (152 pacientů) byla operována mezi léty 1981 – 2006. Druhá skupina v letech 2007 – 2015 (25 pacientů). Porovnali jsme operační techniky, výsledky a pooperační komplikace. U každého pacienta byly srovnány rentgenové snímky před operací, 5 dní po operaci a následných redistrakcích až do doby definitivního ošetření. Měřené hodnoty byly na rentgenových snímcích v posteroanteriorní a boční projekci dlouhých snímků páteře. Měřili jsme tíži skoliotické deformity dle Cobba a dále úhel hrudní kyfózy, bederní lordózy a C7 plumb line. Dále následovalo vyhodnocení měření a interpretace závěrů. Výsledky: Pooperační komplikace při použití novějšího titanového instrumentária s větším průměrem distrakční tyče a háčku s kontra háčkem v druhé sledované skupině statisticky významně poklesly. V první skupině byla kumulace komplikací 52% na vrub luxace háčku, zlomení tyče či hlubokého infektu. V druhé skupině se počet komplikací snížil na 12%. Diskuze: Naše práce srovnává jednotyčové distrakční techniky u ošetření rané skoliózy a kriticky hodnotí metodu růstových tyčí, kterou se dále statisticky zabývá. Studie světové literatury jsou v korelátu s našimi výsledky a poměr komplikací je nižší. Závěr: Vyhodnocením našeho souboru považujeme za klíčové u opakovaných redistrakcí bez fúze užití titanové instrumentace s větším průměrem distrakční tyče a háčku s kontra háčkem. Tímto jsme eliminovali luxační komplikace horního háčku a současně použití hladkých titanových tyčí o průměru 6mm vedlo signifikantně ke snížení rizika zlomení tyče a infekčních komplikací ve srovnání s původní instrumentací Harringtonového typu. Celkově pevnější konstrukce a implantát umožňuje v pooperačním období nahradit zevní trupovou fixaci sádrovým korzetem za plastovou ortézu, čímž výrazně přispívá ke zvýšení komfortu malého pacienta.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info