Informace o publikaci

Vybrané kapitoly z buněčné fyziologie

Autoři

RAUDENSKÁ Martina GUMULEC Jaromír BALVAN Jan BABULA Petr MASAŘÍK Michal

Rok publikování 2018
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Fyziologie a patologická fyziologie jsou tradičními obory medicíny. V posledních letech k rozvoji těchto oborů významně přispěly poznatky z molekulární a buněčné biologie. Prakticky každá oblast fyziologie a patologické fyziologie byla doplněna o zásadní poznatky, které do jisté míry mění zažité paradigma. Cílem knihy je přiblížit oblasti fyziologie buňky, které bývají mezi studenty medicíny tradičně neoblíbené a vysvětlit jejich důležitost pro fungování lidského organismu. Kniha ujasňuje principy zmiňovaných dějů a propojuje je s klinicky významnými dopady. Text je určen jak pro studenty oborů lékařských v předmětech Fyziologie, Vybrané kapitoly z fyziologie, Patologická fyziologie, tak studentů bakalářských směrů s přesahem do postgraduálního studia a programu Celoživotního vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info