Informace o publikaci

Laser-induced fluorescence measurements of atomic lead in hydride atomizers for atomic absorption and atomic fluorescence spectrometry

Název česky Měření laserem indukované fluorescence atomárního olova v atomizátorech hydridů pro atomovou absorpční a atomovou fluorescenční spektrometrii
Autoři

MRKVIČKOVÁ Martina DVOŘÁK Pavel VORÁČ Jan KRATZER Jan SVOBODA Milan DĚDINA Jiří

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis We developed a theoretical model of the laser-induced fluorescence process, which predicted the shape of fluorescence non-linear dependence on energy of laser pulses. Thanks to that model, we are able to evaluate the LIF measurements also in highly saturated regime. We used this aproach for measurement of concentration of atomic lead produced in hydride atomizers for atomic absorption spectrometry, in order to understand the atomization process. We found out that the lead atoms occur mainly in the centre of the flame atomizers and the key role in atomization process is played by hydrogen atoms.
Související projekty: