Informace o publikaci

Participace veřejnosti na rozhodování o sociálních službách na místní úrovni : význam, možnosti, překážky

Autoři

KUBALČÍKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Prezentace představuje aktuální otázky v plánování sociálních služeb na místní úrovni. zejména možnosti a překážky participace veřejnosti na procesu rozhodování.