Informace o publikaci

Alois Rašín a ti druzí. Právníci při vzniku československého státu

Autoři

VOJÁČEK Ladislav

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právník
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Repozitář MU
Klíčová slova Czechoslovakia; 1918; first Czechoslovak law; Czechoslovak National Committee; provisional constitution; Ferdinand Pantůček; Alois Rašín; Alfred Meissner
Přiložené soubory
Popis Článek připomíná vznik československého státu v roce 1918 prostřednictvím činnosti čtyř právníků, různým způsobem spojených s přípravou prvních československých zákonů. Účast prvního z nich – soudce Ferdinanda Pantůčka – byla sice spíše nepřímá, ale o to významnější. Jeho „předpřevratový“ návrh politického zákona, doplněný návrhy dalších zákonů podrobněji rozvádějících jeho rámcová ustanovení, významně ovlivnil obsah prvního československého zákona (č. 11/1918 Sb. z. a n.) a spolu se zmíněnými návrhy navazujících zákonů též další právotvornou činnost Národního výboru československého. Některé návrhy zákonů a nařízení (č. 1 až 7/1918 Sb. z. a n.) jako zpravodaj v Národním výboru také předkládal. Alois Rašín je spojován především s původní podobou zmíněného zákona č. 11/1918 Sb. z. a n., ale jako člen předsednictva Národního výboru se také významně podílel na jeho operativním rozhodování. Z titulu své funkce i on plénu Národního výboru předložil návrhy několika zákonů a informoval je o schválených nařízeních. Alfred Meissner je znám jako tvůrce textu prozatímní ústavy, méně už jako ten, kdo prosadil, že ústavu přijal už Národní výbor československý.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info