Informace o publikaci

Modelling of cross-country transport in raster format

Název česky Modelování přepravy v terénu v rastrovém formátu
Autoři

RYBANSKÝ Marian HOFMANN Alois HUBACEK Martin KOVARIK Vladimír TALHOFER Václav

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Environmental Earth Sciences
Citace
www http://dx.doi.org/10.1007/s12665-015-4759-y
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s12665-015-4759-y
Klíčová slova Terrain; Geographic factor; Geographic environment; Military vehicle; Transport; Cross-country movement; Military map; Vehicle navigation
Přiložené soubory
Popis Obsah tohoto příspěvku se týká modelování vlivu geografického prostředí na pohyb terénních vozidel v rastrovém formátu. Jsou vypočítány společné vlivy reliéfního svahu, mikroreliéfních forem, půd, vegetace, hydrologie, zastavěných ploch, meteorologických faktoru apod. na zpomalení rychlosti vozidla. K určení dopadu různých geografických typů prostředí na pohyb vozidel bylo provedeno mnoho terénních zkoušek a laboratorní analýzy pomocí vojenských a záchranných vozidel. Princip modelování mobility mobilních vozidel v rastru je založen na myšlence, že každý geografický faktor "F", který se nachází v dané oblasti a ovlivňuje rychlost vozidla, má svou vlastní hodnotu zpomalovacího koeficientu Ci. Hodnota tohoto koeficientu vyjadřuje, kolikrát (nebo procentuálně) určitý geografický faktor zpomaluje rychlost vozidla. Konečné zpomalení vozidla se vypočte pomocí syntézy odpovídajících rastrových buněk v základní ploše terénu, ve které jsou vlivy geografických faktorů na rychlost vozidla konstantní. Softwarová sada ArcGIS byla použita pro vytváření databáze průchodnosti - cross-country movement (CCM) a pro sestavení mapy CCM. Databáze, která byla vyvinutá pro vybraná vozidla Vojenskou geografickou službou Armády ČR, by měla sloužit jako nástroj vojenské geografické podpory během vojenských a civilních operací s cílem zlepšit navigaci vozidel.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info