Informace o publikaci

The Production of (Un)deserving and (Un)acceptable : Shifting Representations of Migrants within Political Discourse in Slovakia

Název česky Produkce (ne)zaslouženého a (ne)akceptovatelného : Přeměny reprezentací migrantů ve slovenském politickém diskurzu
Autoři

KISSOVÁ Lenka

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj East European Politics and Societies
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0888325417745127
Doi http://dx.doi.org/10.1177/0888325417745127
Klíčová slova refugees; political discourse; nationalism; sovereignty; Christianity; CEE
Přiložené soubory
Popis Článek řeší politický diskurz na Slovensku, zejména pohledy na běžence, témata, které političtí představitelé považují za relevantní, jejich vysvětlení a také reprezentace o uprchlících konstruované v politické argumentaci. Text ukazuje klíčové diskurzivní legitimizační strategie přítomné v politické konstrukci obrazu o uprchlících a ústící do odmítnutí ne-křesťanských běženců. Pozitivní sebe reprezentace, negativní reprezentace druhých, společně s odmítáním, morálním hodnocením a diskurzivně konstruovaným ohrožením založeným na náboženství jsou hlavními strategiemi využívanými ve formování symbolických a fyzických hranic. V tomto případě je rozdělující hranicí mezi „Slováky“ a „těmi druhými“ kulturní (náboženská) přizpůsobivost, která je bezprostředně propojená se tím, zda si solidaritu uprchlíci zaslouží nebo nikoli. Před a po přijetí kvót Evropskou unií političtí představitelé staví jejich argumentaci na odlišných tématech. Ekonomické zájmy, ochrana hranic a organizovaný zločin jsou vedoucími tématy před přijetím povinného redistribučního systému, zatím co kulturní zájmy, ochrana identity a terorizmus převažují po přijetí kvót. Tyto témata slouží jako podklad pro argumentaci, produkci vědění, politické rozhodování a zároveň jsou klíčové v procesu budování identity a národní sebe-determinace. V širším kontextu globalizace a europeizace se křesťanství stává ikonickou odpovědí na tyto globální změny a je využíváno jako mobilizační nástroj nacionalistických proti-evropských postojů. Jelikož jsou podobné nebo stejné strategie přijímané i v dalších zemích střední a jihovýchodní Evropy, slovenský příklad má všeobecnější přesah a může tak pomoci porozumět politickým reakcím a státotvorním procesům v regionu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info