Informace o publikaci

Weyrovy dny právní teorie 2018. Sborník z konference

Autoři

VEČEŘA Miloš SOBEK Tomáš KOKEŠOVÁ Jana HAPLA Martin

Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Související projekty: