Informace o publikaci

Deverbální substantiva v češtině (z hlediska češtiny jako cizího jazyka)

Autoři

KARLÍK Petr

Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Morfémově založený přístup dovoluje analýzu morfofonologických a morfosyntaktických vlastností nominalizací, která predikuje (i) interpretaci kmenových nominalizací jako jmen s komplexně událostním čtením a interpretaci kořenových nominalizací jako jmen s (jednoduchým) událostním čtením, (ii) snadnější přístup kořenových nominalizací k jejich interpretaci jako výsledkových jmen.
Související projekty: