Informace o publikaci

Exenterace orbity pro maligní melanom spojivky

Autoři

HORŇÁČKOVÁ Pavla VLKOVÁ Eva DOŠKOVÁ Hana

Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Maligní melanom spojivky postihuje nejčastěji oblast při limbu rohovky. Téměř v 80% vznikají léze de novo nebo na podkladě primárně získané melanózy (PAM). Jen ve 20% vychází ze spojivkového névu. Tumor je velmi agresivní svým růstem může zasahovat do očnice či ojediněle i intraokulárně.