Informace o publikaci

Exenterace orbity pro maligní melanom spojivky

Autoři

HORŇÁČKOVÁ Pavla VLKOVÁ Eva DOŠKOVÁ Hana

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Maligní melanom spojivky postihuje nejčastěji oblast při limbu rohovky. Téměř v 80% vznikají léze de novo nebo na podkladě primárně získané melanózy (PAM). Jen ve 20% vychází ze spojivkového névu. Tumor je velmi agresivní svým růstem může zasahovat do očnice či ojediněle i intraokulárně.