Informace o publikaci

„Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu, ať se děje, co se děje.“: Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle vzájemné korespondence (1947-1959)

Autoři

FLAŠAR Martin ŽŮREK Pavel

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem prezentace je informovat odbornou veřejnost o projektu zpracování vzájemné korespondence Jana Nováka a jeho učitele Bohuslava Martinů v letech 1947-1959. Prameny k této práci jsou součástí nezpracované pozůstalosti Jana Nováka nově uložené v Českém muzeu hudby v Praze, jejíž odborný průzkum s ohledem na téma projektu bude společným týmem realizován z hlediska muzikologie vůbec poprvé. Klíčovým motivačním faktorem tohoto projektu je sté výročí narození skladatele Jana Nováka v roce 2021, ke kterému bude badatelský tým směřovat vydání knižní publikace. Vzhledem k tomu, že osobnost Jana Nováka doposud postrádá vlastní knižní monografii života a díla a rovněž katalog díla, měla by tato publikace posloužit jako první reprezentativní odborný vstup do problematiky jeho hudebního myšlení a komplikované životní dráhy. Zároveň by se měla stát výchozím bodem pro další biografické bádání, protože vztah Jana Nováka k Bohuslavu Martinů byl zásadní pro jeho celoživotní uměleckou orientaci.
Související projekty: