Informace o publikaci

Mít, nebo být? Hudba na cestě od cimbálovky k Schönbergovi a od hudebnin ke Spotify.

Autoři

FLAŠAR Martin

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Erich Fromm kdysi navrhl dva mody existence člověka: modus bytí a modus vlastnění. Vztáhneme-li tyto mody na existenci hudby v evropské kultuře, získáme dva rozdílné pohledy na hudbu. Hudbu, jako autentickou zkušenost, kterou lze vytvářet, prožívat a sdílet, nebo hudbu jako zboží, které si lze koupit a vlastnit ji. Co tato zkušenost znamená v praxi? Jak se liší hudba, kterou vlastníme, od hudby, kterou žijeme? A jakou roli v ní hrají nová média a technologie?
Související projekty: