Informace o publikaci

Predikce funkčních výsledků u otevřených poranění předního segmentu oka dle OTS klasifikace

Autoři

HORŇÁČKOVÁ Pavla DOŠKOVÁ Hana VLKOVÁ Eva

Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Cílem práce je zhodnocení prognostických faktorů u otevřených poranění oka a jejich korelace s OTS klasifikací. Tyto faktory hodnoceny u souboru pacientů ve fakultní nemocnici Brno Bohunice. V letech 2011 -2015. Metodika: U souboru 50 pacientů jsme v retrospektivní studii hodnotili faktory podle OTS (ocular trauma score) – počáteční zrakovou ostrost, amoci sítnice , rupturu bulbu, endoftalmitidu , RAPD , perforace. Intervaly kontrol 1.měsíc od poranění a 6.měsíců od poranění.