Informace o publikaci

Deutsche Salonkunst in den Ländern der böhmischen Krone

Název česky Německé salonní umění v zemích Koruny české
Autoři

FILIP Aleš

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška na téma umělecké výměny mezi Německem a zeměmi Koruny české se zaměřením na fenomén salonního umění.
Související projekty: