Informace o publikaci

Kulturní dědictví a navrhovaná úprava jeho zpřístupňování v navrhované směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu

Autoři

MYŠKA Matěj

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zaměřil na navrhovaná opatření k přizpůsobení výjimek a omezení digitálnímu a přeshraničnímu prostředí ve vztahu ke zpřístupňování kulturního dědictví (čl. 5, 7, 8 a 9 Směrnice). Nejprve bude provedena kritcká analýza aktuálního znění příslušných opatření. Následně bude představeno, jakým způsobem se bude muset změnit národní existující úprava. Závěr příspěvku bude věnován doporučením de lege ferenda.
Související projekty: