Informace o publikaci

Virtualizace právních vztahů a nové regulatorní metody v pozitivním právu

Autoři

POLČÁK Radim KASL František LOUTOCKÝ Pavel MÍŠEK Jakub STUPKA Václav

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právník
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Web časopisu
Klíčová slova performative rules; smart rules; cybersecurity; ODR; personal data
Popis Rostoucí význam informačních technologií se mimo jiné projevuje i potřebou průběžně upravovat dílčí charakteristiky mechanismu právní regulace. Cílem takových úprav je zajištění stabilní efektivity práva. V tomto textu je proveden rozbor dvou relativně nových regulatorních metod, které se postupně prosazují v právu informačních technologií a jsou založeny na použití tzv. performativních a chytrých pravidel. Článek tyto metody krátce vysvětluje a následně jejich užití demonstruje na pozitivních i problémových příkladech z oborů kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a on-line řešení spotřebitelských sporů.
Související projekty: