Informace o publikaci

Hranice mezi žalobními typy podle soudního řádu správního v kontextu (nejen) souhlasů podle stavebního zákona

Autoři

SVOBODA Tomáš CHAMRÁTHOVÁ Anna

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj MUNI Law Working Paper
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access
Klíčová slova administrative decision; unlawful interference; consents under the Building Act; type of administrative action; administrative justice
Přiložené soubory
Popis Při kvalifikaci výstupů veřejné správy pro účely poskytnutí soudní ochrany ve správním soudnictví v některých případech vznikají určité hraniční situace, kdy není na první pohled zřetelné, jaký žalobní typ podle soudního řádu správního by měl být užit. Přístup judikatury k této problematice je dosud nejednotný a ne zcela koncepční. Volba nesprávného žalobního typu přitom může mít zásadní dopady do právní sféry žalobců. Článek si klade za cíl nastínit, v čem spočívá otázka (nejasných) hraničních situací, a to především na příkladu souhlasů vydávaných podle stavebního zákona, a naznačit také některé přístupy k řešení problémů vystávajících z těchto situací.
Související projekty: