Informace o publikaci

The Bible and the Hussites

Název česky Bible a husité
Autoři

MUTLOVÁ Petra

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška představila různé aspekty postoje husitských reformátorů k bibli, a to na základě detailního zkoumání vybraných středověkých rukopisů a textů napsaných Mikulášem z Drážďan.